U bent hier

Privacy

We hebben deze privacykennisgeving opgesteld om toe te lichten hoe, waarom en wanneer we gegevens van u op onze website verzamelen.

1. Welke data verzamelen we en hoe gebruiken we deze data?

We kunnen de volgende informatiecategorieën verzamelen op onze website en deze gebruiken voor de hieronder toegelichte doelen.

 • Website-activiteiten: data over uw browse-activiteiten op onze website.
 • Apparaat- en browserinformatie: technische informatie over het apparaatof de browser die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Bijvoorbeeld het IP-adres van uw apparaat en (in het geval van mobiele apparaten) het soort apparaat en de unieke identificatie van het mobiele apparaat, zoals het IDFA van Apple of de adverteerdersidentificatie van Android.
 • Contactinformatie: als u ervoor kiest uw naam, e-mailadres of telefoonnummer te verstrekken.
 • Accountinformatie: als u een account maakt, verzamelen we uwgebruikersnaam en wachtwoord, evenals andere informatie die nodig is voor het openen en gebruiken van uw account.
 • Klantenservice-informatie: informatie die u mogelijk verstrekt aan de klantenservice, met inbegrip van antwoorden op vragenlijsten.
 • Financiële informatie: creditcardnummer of andere informatie over uw betalingsaccount. Deze informatie wordt rechtstreeks verzameld door onze betalingsverwerker en niet opgeslagen op Wolwereld.

 

We gebruiken deze data om:

 

 • klantenondersteuning te bieden
 • mogelijke fraude te voorkomen en onze algemene voorwaarden te handhaven
 • onze website en diensten aan te passen, te meten en te verbeteren
 • u getargete marketing te tonen
 • per e-mail of telefonisch contact met u op te nemen over uw account of onze diensten, met inbegrip van het aanbieden van onze diensten aan u

 

2. Data delen

We delen technische data die we over uw browsegewoonten en uw apparaat verzamelen (zoals data in verband met onze cookies, trackingpixels en soortgelijke technologieën) ook met andere advertentiebedrijven in het digitale advertentienetwerk. Zo kunnen zij u gerichtere advertenties tonen.

 

3. Cookies en soortgelijke technologieën

De Wolwereld-website maakt gebruik van cookies, trackingpixels en soortgelijke technologieën. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door ons platform worden aangeboden en op uw apparaat worden opgeslagen. Onze site maakt gebruik van cookies die door ons of door derden zijn achtergelaten voor verschillende doelen, waaronder om de website uit te voeren en te personaliseren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om bij te houden hoe u de site gebruikt om zo advertenties op andere websites op u af te stemmen.

 

4. Uw keuzes en afmelden

We zijn ons ervan bewust hoe belangrijk online privacy voor u is en daarom bieden we u de volgende opties om de getargete advertenties die u ontvangt en de manier waarop we uw data gebruiken te beheren.

 • U kunt zich afmelden voor het ontvangen van door ons getoonde getargeteadvertenties: u kunt zich afmelden voor het ontvangen van door of namens onsgetoonde getargete advertenties door te klikken op het blauwe pictogram in de hoek van de advertenties die we tonen of door hier te klikken. Opmerking: als u cookies verwijdert of uw browserupgradet nadat u zich hebt afgemeld, moet u zich opnieuw afmelden. Bovendien moet u zich, als u meerdere browsers of apparaten gebruikt, op elke browser en op elk apparaat afmelden. Als u zich afmeldt, kunnen we enkele gegevens over uw online activiteiten verzamelen voor operationele doeleinden (zoals fraudepreventie), maar deze worden door ons niet gebruikt voor het targeten van advertenties op u.
 • U kunt zich afmelden voor het ontvangen van getargete advertenties die doorons of door andere advertentiebedrijven worden getoond. AdRoll is tevens lidvan het Network Advertising Initiatieve (NAI). U kunt gebruikmaken van de afmeldtool van NAI, waarmee u zich kunt afmelden voor de weergave vangetargete advertenties van ons en van alle door het NAI goedgekeurde leden.

  We voldoen tevens aan de zelfregulerende beginselen voor online Behavioral Advertising, zoals beheerd door het Digital Advertising Alliance (DAA). U kunt zich afmelden voor de ontvangst van getargete advertenties van andere bedrijven die diensten op het gebied van advertentietargeting uitvoeren, met inbegrip van enkele bedrijven waarmee we als advertentiepartner samenwerken via de DAA-webiste via http://www.aboutads.info/choices/.

  We houden ons ook aan de richtlijnen van de European Interactive Advertising Digital Alliance (EDAA) voor online advertenties en u kunt zich afmelden via hun website YourOnline Choices .

  Opmerking: wanneer u de hierboven beschreven afmeldtools van de branche gebruikt:

  • kunnen wij, als u zich afmeldt, nog steeds enkele gegevens verzamelen over uw online activiteiten voor operationele doeleinden (zoals fraudepreventie), maar worden deze gegevens niet gebruikt om advertenties op u te targeten.
  • moet u deze afmelding, als u meerdere browsers of apparaten gebruikt, mogelijk voor elke browser of elk apparaat uitvoeren.
  • kunnen de afmeldingen van andere advertentiebedrijven anders werken dan onze afmelding.

 • U kunt zich afmelden voor het bijhouden van uw online activiteiten tenbehoeve van getargete advertenties (Do Not Track):wij reageren op 'Do NotTrack'- of 'DNT'-signalen die uw browser uitzendt. Als onze website een DNT-signaal ontvangt, koppelen we tijdens dat bezoek de data die we verzamelen niet aan uw browseridentificatie, zodat nieuw verzamelde data over u door ons niet worden gebruikt voor getargete advertenties. Oudere data die we over u hebben verzameld kunnen echter nog steeds worden gebruikt.
 • Als u een inwoner bent van een land in de Europese Unie kunt u tevens het recht hebben op toegang tot, correctie of bijwerking van enkele PII die wij over u hebben. U kunt ons ook verzoeken uw PII te verwijderen. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via delight@adroll.com. Please note that in many cases, we hold identifiable PII only on behalf of our Advertiser clients, and we may instead direct you to contact them.

 

5. Bewaren van gegevens

PII wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor onze zakelijke doeleinden of om tevoldoen aan wettelijke vereisten.

6. Beveiliging

We maken gebruik van technische, administratieve en organisationele beveiligingsmaatregelen om de gegevens die we verzamelen te beschermen tegen ongewilde of onrechtmatige vernietiging of verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang, in het bijzonder wanneer de verwerking de overdracht van gegevens inhoudt over een netwerk en tegen alle andere onrechtmatige vormen van verwerking.

7. Wijzigingen in deze privacykennisgeving

Wijzigingen in deze privacykennisgeving worden op deze pagina geplaatst. Indien er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in onze privacypraktijken, maken we dit bekend op de site of op andere passende wijze.

8. Contact opnemen bij vragen of zorgen

Als u vragen hebt over deze privacykennisgeving kunt u contact opnemen met social@wolwereld.be.